Çocuk sanatoryumları

Çocuk sanatoryumları

Bu bölüm, sanatoryum bakımının mevcut durumu, sanatoryum tedavisinin çeşitli biçimleri (çocuklara özel sanatoryumlar ve tatil köyleri, mevsimlik ve yıl boyu işleyiş için sanatoryum öncü kampları, çocuklu aileler için sanatoryumlar, vb.), Seçim, endikasyonlar ve kontra endikasyonların özellikleri hakkındaki mevcut verileri özetlemektedir. Çocukları farklı profillerden oluşan bir sanatoryuma göndermek için. Farklı profildeki sanatoryumlarda tıbbi-teşhis ve önleyici çalışmanın organizasyonunun temel ilkeleri ana hatlarıyla çizilmekte, iklim-balneolojik tedavi yöntemleri verilmektedir. Çocuk sanatoryumlarında beslenme ve eğitim çalışmalarının organizasyonuna büyük önem verilmektedir.

Balneoloji ve sağlık organizasyonu alanında çocuk hekimleri ve uzmanları için hesaplanmıştır.

Sanatoryum tedavisi, çocukların sağlığını güçlendirmek ve güçlendirmek için genel tıbbi ve önleyici tedbirler sisteminin en önemli aşamalarından biridir. SSCB ve Sovyet hükümeti Komünist Partisi, çocukların sıhhat ve sağlık bakımını daha da iyileştirmek için büyük bir önem veriyor ve nüfusun evrensel tıbbi muayene görevlerini yerine getirme rolünü artırıyor. Ancak, çocuklar için sanatoryum bakımı organizasyonunun pek çok yönü literatürde yeterince ele alınmamıştır. Bu kitabın yazarları, bu sorun alanında var olan boşlukları doldurmaya çalıştılar. Kitap, çocukların ilaçsız tedavisinin ana yöntemlerini, iklimsel, balneolojik, fizyoterapi yöntemlerinin rasyonel kullanımını, su-ısı terapisini, sertleşmeyi vurgulamakla kalmayıp, aynı zamanda öğretim ve eğitim çalışmalarına ilişkin öneriler de sunmaktadır. Yazarların uzun yıllara dayanan deneyimlerini özetler ve literatür verilerini analiz eder. Farklı tıbbi profillere ait Sanatory'de tıbbi ve pedagojik çalışmanın organizasyonunu belirleyen ekte verilen öğretim materyalleri (metodolojik tavsiyeler, yönetmelikler, vb.) Bu profildeki uzmanların ilgisini çekebilir.

Yazarlar, çocuklara sanatoryum-ve-spa yardımının organizasyonunun daha da geliştirilmesine katkıda bulunacak olan eleştirel sözleri ve istekleri takdirle kabul edeceklerdir.

İçindekiler

1. Bölüm SSCB'deki çocuklara sanatoryum-ve-spa gelişim aşamaları yardımcı oluyor.
2. Bölüm Çocukların sanatoryum ağının gelişimini planlama ilkeleri .

Bölüm 3 . Tıbbi seçim için kurallar ve çocukları sanatoryum ve spa tedavisi için gönderme. Verilerin dağıtımı, düzenlenmesi ve çocukların sanatoryumuna uygulanmasının kontrolü için prosedür.
4. Bölüm Tüberküloz dışı bir çocuk sığınağı olan bir çalışmanın örgütlenmesinin temel ilkeleri .

Bölüm 5 . Çocukların sanatoryumunda eğitim ve öğretim çalışması .

Bölüm 6 . Sanatoryum tedavisinin temel prensip ve yöntemleri .
Sanatoryum tedavisi
Çocuk beslenmesi
Climatotherapy ve sertleştirme
Terapötik beden eğitimi ve masajı
hidroterapi
termoterapinin
İlaç ve diğer özel tedavi yöntemleri
Bölüm 7 . Çocukların klinik ve parazitik muayene yöntemleri, sanatoryum tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi .

Yerel sığınak ve beldelerde çocukların tedavisi için endikasyonlar ve kontrendikasyonlar (tüberküloz hariç)
Kardiyovasküler sistem hastalıkları
Önerilen literatür listesi

Komünist Parti ve Sovyet hükümeti çocukların sağlığına büyük önem veriyor. Sovyet sağlığının genel sisteminde, morbiditeyi azaltmaya, çocukların sağlığını iyileştirmeye yönelik önemli bir bağlantı, sanatoryum tedavisidir. Halk sağlığı ve sanatoryum bakımını daha da geliştirecek geniş bir önlem programı, SPSÜ Merkez Komitesi'nin, SSCB ve AUCCTU Bakanlar Kurulu'nun kararında, SPSU'nun 26. Kongresi'nin kararlarında planlanmıştır. "İşçiler için sığınak ve dinlenme ve tedaviyi daha da iyileştirme ve işçi sendikaları için sağlık merkezleri ağı geliştirme tedbirleri" 7 Ocak 1982.

Ülkemiz doğal şifa faktörleri bakımından çok zengindir - mineral kaynakları, çamur tortuları, sahil, orman, dağ iklimi bölgeleri. Bu zenginliklerin, çeşitli hastalıklarda çocukları iyileştirmek ve tedavi etmek için daha yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda çocukların sağlık ve fiziksel gelişim düzeyleri artmaktadır, ancak sayısı azalmayan bazı hastalıklar da vardır (alerjik, kardiyovasküler, gastrointestinal). Çocukluk çağında birçok yetişkin hastalığın kökenleri aranmalı ve önlenmelidir.

Hastalıktan sonra çocukların sağlığını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan, kronik formları önleyen, işlevselliği artıran ve büyüyen bir organizmanın sağlığını koruyan Sanatoryum tedavisi, giderek daha önemli hale gelmektedir.

Şimdi SSCB'de çeşitli profillerin ve amaçların çocuklara yönelik uzmanlık alanlarına sahip geniş ve farklılaşmış bir ağı var: tatil köylerinde bulunan çocuk sanatoryumları, yıl boyunca ve mevsimlik etkinlikler için sanatoryum öncü kampları, çocuklu aileler için sanatoryumlar, sanatoryum ormanı okulları. Birçok çocuk sanatoryumunda sürekli eğitim için fırsatlar var. Sanatoryumlar modern tıbbi ve diagnostik ekipmanlarla donatılmıştır. Sanatorium tedavisi, sabit bir durumun aksine, doğal ve önceden oluşturulmuş (yapay) fiziksel faktörlerin, iyileştirici fiziksel eğitimin çeşitli biçimlerinin, özel tedavi yöntemlerinin ve sağlığın restorasyonunun kapsamlı kullanımını içerir. Modern terapi faktörlerinin maksimum kullanımı, sanatoryum kurumunun özellikleri, çocuğun yaşı, patolojik sürecin doğası ve evresi, eşlik eden hastalıklar, bireysel özellikler, terapötik ve önleyici tedbirlerin etkinliğini arttırır.

Sanatoryum ağı, çocukların insidansının yapısını ve sanatoryum tedavisine duyulan ihtiyacı dikkate alarak uzmanlaşmıştır. Pediatri bilimindeki modern gelişmeler, farklı göstergeler ve kontrendikasyonlar temelinde, çeşitli tipteki sanatoryumlarda hasta çocukların tedavi prensipleri geliştirilmiştir. Hastaların doğru seçilmesi, sanatoryum kurumlarının mevcut farklı ağının en uygun şekilde kullanılmasına izin verir. SSCB Sağlık Bakanlığı, SSCB Eğitim Bakanlığı ile birlikte Sendikalar Tatil Merkezlerinin Yönetimine Dair Merkez Konsey, çocuklar için sağlık ve eğitim çalışmaları için sanatoryum ve kaplıca tedavisi organizasyonunun en önemli yönlerini düzenleyen özel düzenleyici belgeler ve eğitici yazılar yayınladı.

Medikal ve eğlence ve eğitim çalışmalarının çocuklarla rasyonel bir kombinasyonu, tıbbi ve pedagojik personelin birbiriyle ilişkili faaliyetleri çok önemlidir. Sanatoryumun tüm çalışanlarının emeğinin düzenlenmesi, yeterliliklerinin büyük ölçüde düzenli olarak yükseltilmesi, tıbbi teşhis ve öğretme ve eğitim çalışmalarının düzeyini ve kalitesini, çocuklara yönelik tedavinin etkinliğini belirler. Ana sanatoryumlar - mükemmellik okulları, bilim adamları ile sanatoryum doktorlarının ortak bilimsel ve pratik çalışmaları, balneoloji, pediatri, tıp enstitüleri Bilimsel Araştırma Enstitüsü çalışanları, çocuk sanatoryumu çalışanlarının kolektif faaliyetinin çeşitli yönlerini geliştirmede büyük bir rol oynarlar.